Malin

Wikström

Grafik och objekt

Bildkonstnär, Gävle. Verksam sedan 1999.

Jag tilltalas av motsatser. Tungt och lätt. Struktur och upplevelse. Jag arbetar med rumslig gestaltning och interaktion med betraktaren. Temat i mitt konstnärskap har kopplingar till psykisk ohälsa/hälsa då jag tidigare arbetat som kurator.
Jobbar med olika material; måleri och skulptur till textil och grafik.
Datum:
22/07/2023 -
13/08/2023
Plats:
Timmerstugan
Övriga utställare: