Tallbostipendiet

Tallbostipendiet till minne av konstnären Ecke Hedberg
och makarna Gurli och Sigge Lindwall utdelas till stipendiat, som utses av Konstskolan Gävle, med 10 000 kronor.

 
Ecke Hedberg-stipendiet tillkom 1986 genom en donation på 25 000 kr av bankmannen Sune Carlsson.
 

Ecke Hedbergs dotter Stina Heinric bidrog året efter med 10 000 kr. Syftet var att årligen utdela 5 000 kr till person som främjat kännedomen om Ecke Hedbergs konst och konstnärskap. Detta ändrades så småningom till att en yngre konstnär skulle få stipendiet och fr.o.m. 2002 utser Konstskolan Gävle stipendiaten på uppdrag av föreningen Tallbos Vänner.

 

Stipendiet till minne av Gurli Lindwalls minne skapades 2006. Det baseras på många personers gåvor till Gurlis minne efter hennes bortgång i mars 2006 samt på pengar skänkta av Sigge Lindwall samma år och på intäkterna av en minnesutställning 2007 ur Gurlis konstproduktion.

Stipendiater de senaste åren

2022 Emma Holmgren
2021 Hedvig Sjöström
2020 Beatrice Jalkelöv
2019 Anna Hansson
2018: Emmy Renelid
2017: Nelly Larsson
2016: Madeleine Hansson
2015: Tommy Pedersen
2014: Sead Hilow