Tallbo - Konstpärlan i Kungsfors

Tallbo

I Kungsfors, norr om Järbo i norra delen av Sandvikens kommun ligger konstnärshemmet Tallbo, där konstnären Erik (Ecke) Hedberg var verksam under större delen av sitt liv. 

Varje sommar är hemmet öppet för allmänheten. Förutom ett stort antal av Ecke Hedbergs tavlor visas konst av ett tiotal nu aktiva konstnärer, varav många har anknytning till Gästrikland. Dessutom erbjuds olika program med musik och föreläsningar om konst.
 

Järnriket

Om Kungsfors Bruk i Järbo, ett av patron Thore Petres många bruk i Gästrikland finns en särskild broschyr i Järnrikeserien. Av själva bruket finns idag inga lämningar kvar. De olika  bruksbyggnaderna har för länge sedan jämnats med marken. Däremot existerar herrgården fortfarande, numera som värdshus. På Tallbo finns en modell av det gamla järnbruket i utställningen ”Också ett Järnrike”.
 

Husets tidiga utveckling

Konstnären Ecke Hedberg föddes i herrgården på Kungsfors Bruk 1868, där fadern var bruksförvaltare. Efter studier vid konstakademien i Stockholm, några vistelser utomlands samt giftermål slog han och hustrun Lisa (f. Wahlström) sig ned 1901 i Kungsfors i huset Tallbo. Den ursprungligen envåniga smedsbostaden byggdes ut till två våningar 1906 och fick det utseende den har idag bortsett från fasadfärgen, som från början var röd men som senare ändrades till gul. Balkongen över entren tillkom dock på 1940-talet. Det går fortfarande lätt att föreställa sig hur familjen levde i detta hem, eftersom mycket av inredningen finns kvar. Detta gör att museet gör ett intimt och hemtrevligt intryck på besökaren.

Ecke Hedberg var mycket produktiv som konstnär. På Tallbo finns en stor samling av hans målningar och teckningar. Han är främst känd som en skicklig naturmålare och använde oftast berg, skogar, åar och fält i trakten av Tallbo som sin motivkrets.
 

Det nutida Tallbo

Konstnärshemmet Tallbo finns representerat som broschyr i serien om Järnriket Gästrikland.

Efter Ecke Hedbergs död 1959 användes huset sporadiskt av hans barn som fritidshus och förföll gradvis och en del inventarier skingrades. Slutligen bjöds det ut till försäljning och inköptes av Sandvikens kommun 1981. En mycket väsentlig insats i den processen gjordes av eldsjälen Sigge Lindwall. 

Han utvecklade tillsammans med sin hustru Gurli under drygt 20 år med aldrig sinande energi Tallbo till den pärla vi ser idag. De bildade 1984 Föreningen Tallbos Vänner.

Vid köpet var huset i ett mycket dåligt skick, varför vissa reparationer gjordes genom kommunens försorg och med finansiell hjälp av Gunvor Göransson och Gästriklandsfonden. En stiftelse bildades 1989 för driften och skötseln av Tallbo med Sandvikens kommun och Föreningen Tallbos Vänner som stiftare. Denna stiftelse, som alltså numera är ägare, lät slutligen Länsmuseet i Gävle genomföra en total antikvarisk inventering av Tallbo. Den blev grunden för den fortsatta genomgripande renovering, som gjorts under senare år. Medel erhölls av stiftelser, fonder, privatpersoner samt kommun och länsstyrelse. De pengarna har möjliggjort en totalrustning av fasaden och invändiga reparationer. Flera av tavlorna var också i dåligt skick och har restaurerats av konservator. Det Tallbo som möter besökaren nu är alltså i utmärkt kondition.
 

Museet

När det gäller museets innehåll har det under åren genom köp och donationer successivt tillkommit många målningar av Ecke Hedberg. Efter hans yngsta dotters död 2002 återkom också en del möbler som tillhört Hedberg till Tallbo. Tallbos tavelsamling täcker hela Ecke Hedbergs konstnärsliv från tidigt 1890-tal till 1950-talet, vilket gör att man kan följa hans utveckling som konstnär från ungdomsåren till slutet.
 

Naturen

Tallbo ligger naturskönt vid en utvidgning av Jädraån och stiftelsen och vänföreningen lägger ned stor möda på att hålla tomten i sådant skick att dess skönhet blir lätt av avnjuta för de besökande. Vilda blommor avlöser varandra enligt naturens gång och i rabatterna finns också gammaldags trädgårdsväxter. 

I uthusen på tomten och i huvudbyggnadens smårum ordnas under sommaren konstutställningar och andra programinslag.