Tallbos Vänner

Styrelsen efter årsmöte 2023-05-21:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Ord ledamöter

 

 

 

Adjungerad

Revisor

Inger Vikström
Åsa Edsvik
Hélene Lindahl
Per-Johan Emtell

Lars Westerman
Håkan Jonsson
Karin Zackrisson
Kerstin Olsson
Kenneth Sjöholm
Marja-Liisa Jernberg

Gunnar Grünbaum

Per Zackrisson

Kontakt:
Inger Vikström
Järbovägen 306
811 91 Sandviken
[email protected]
Mobil 070 672 51 26

Ett 30-tal ideellt arbetande värdpar betjänar besökarna under lördagar och söndagar när Tallbo håller öppet.

Bli medlem i Tallbos Vänner!

Föreningen har närmare 300 medlemmar och många som med ideellt arbete bidrar till att tillvarata det kulturella arvet efter Ecke Hedberg genom att vårda hans hem och visa hans konst. Vi har valt att göra Tallbo inte bara till ett museum utan vill också stödja och stimulera kulturarbetare och konstnärer idag.
Läs mer på vännernas egen hemsida tallbovanner.se

Årsavgiften är 100 kr per medlem och kan enklast sättas in med Swish 1235381504 eller på bankgiro 5175-8720. Glöm inte att ange namn och telefonnummer. Medlemmarna har fritt inträde under öppettider till Tallbo med konstutställningar och underhållningsprogram under hela sommaren.