Ecke Hedberg

Ecke Hedberg -Gästriklands konstnärlige upptäckare

De tidiga åren

Erik ”Ecke” Hedberg föddes den 24 maj 1868 på Kungsfors herrgård. Fadern var förvaltare vid bruket, som lades ned 1885. Ecke Hedbergs barndomsår i Kungsfors präglades av traktens natur. 

Så småningom skickades han till Uppsala för att ta studentexamen och därefter en utbildning till arkitekt. Av detta blev intet utan Hedberg sökte och kom 1887 in på Akademien för de fria konsterna i Stockholm och blev kvar där till 1891. 

Under de följande åren ägnade Ecke sig åt s.k. genremåleri, dvs avbildning av människor i hembygden och i de miljöer han träffade på under ett antal utlandsresor. Dessutom verkade han som illustratör i böcker och tidskrifter exempelvis i Albert Engströms Strix. I Tallbos konstsamling finns några oljemålningar från de här åren, som visar att Hedberg tidigt också var en mycket skicklig naturmålare.

Vinterlandskap, 1911
Vinterlandskap, 1911

Familjelivet


Under en resa till Italien 1898 träffade Ecke Hedberg sin blivande fru- den 7 år yngre Lisa Wahlström. De gifte sig 1901 och flyttade till Tallbo, som blev deras hem under resten av livet. Familjen fick fyra barn, tre flickor och en pojke. Lisa kom att ägna tid åt den textila hemslöjden i Gästrikland. Hon var en av grundarna av Gästriklands Hemslöjdsförening 1912 och tillskrivs bl.a. flertalet av de slarvtjällsalster som nu finns på Tallbo. På Tallbo finns en intressant textilsamling.
Hon avled 1945.

Ecke och Lisa Hedberg hade under åren många prominenta gäster på Tallbo såsom representanter för den lokala brukssocieteten, landshövdingar och tom den blivande kung Gustaf VI Adolf under dennes eriksgata i länet 1934. Självklart besöktes Tallbo av Eckes konstnärsvänner och jaktkamrater.

Den konstnärliga utvecklingen


Från slutet av 1800-talet och fram till andra hälften av 1940-talet deltog Hedberg främst med friluftsmålningar i många utställningar med i regel positiva omdömen av den tidens recensenter. Förutom i hemlandet fanns han också med i ett antal utländska utställningar.

På Tallbo finns dukar från alla perioder i Eckes konstnärsliv. För en samlad bedömning av hans verk kan det därför vara värdefullt att citera ur ett omdöme från en samlingsutställning 1984 (Roll Sörensen i Gefle Dagblad):

”Om man betänker att Hedberg endast var 23 år när han målade den (Orrjakt 1891) förstår man hur högt över medelmåttan han redan stod.
Den sensibilitet som i ett så tidigt skede av konstnärens liv gav sig till känna återvände under åren i Tallbo som ett allt starkare eko av vad han ansåg som meningsfullt skapande.
I ett kraftfullt måleri med ett tillspetsat koloristiskt artisteri blossade hans naturintresse upp och dukarna fylldes av genuin konst som tillkommit under en suverän behärskning av medierna.
Ecke Hedbergs tavlor utstrålar en orubblig trygg tyngd och en intensiv totalupplevelse av motivet…..”


Med andra ord, Hedberg kombinerade en mycket hög grad av teknisk skicklighet med ett sällsynt sinne för att kunna återge naturens växlingar. Detta är särskilt tydligt i många av vintermotiven. Hans konst förmedlar ”kärleksfullt naturens stämningslägen i landskapsvyer vi kan känna igen oss i och med en trygghet vi kan ta till oss och finna ro i”( Sigge Lindwall).

Ecke Hedberg avled 1959 i 91 års ålder. Under sina sista år bodde han på Tallbo endast under den varma årstiden. 

Landskap, 1915
Landskap, 1915