Åsa

Westman

Tiden börjar på nytt

Konstsömnad och vävning för andra konstnärer och med egen produktion av vävda och broderade konstobjekt.

Jag har ingått i konsthantverkskooperativen KollaKolla Konsthantverk i Gävle och Turbin Konsthantverk i Ockelbo under flera år samt varit verksam som konstnär i Gävleborg och Stockholm sedan början av 2000talet.
Att arbeta i den takt som handen arbetar med material som omformas från ett till ett annat. Att demontera något befintligt som mist sin funktion och omforma till något annat. Att fästa tid och ting istället för att låta den rinna bort och slängas. En viktig del av arbetet är att så stor del som möjligt av verken tillverkas av återvunna material. Där materialet är en slags startpunkt och kanske som en riktningsgivare för verket.
Alla verken i utställningen arbetar med tid som bärande faktor; den långsamma processen i arbetet, tiden omkring oss och materialens beskaffenhet och proveniens.
Datum:
22/07/2023 -
13/08/2023
Plats:
Galleri Loftet
Övriga utställare: