Lisa

Hedberg

"Inte bara en konstnärsfru"

Med den här utställningen vill jag försöka skildra Lisas bakgrund, vardag, egna verk och en liten del av det insamlade materialet som hon skänkte till Järbo Hembygdsföreningen strax innan sin död 1945.
Karin Syk Zackrisson

Lisa Hedberg var född 1875, gifte sig 1901 med Ecke och verkade runt sekelskiftet, under en tid med stora förändringar i Sverige och Europa. Arts and Crafts Movement var en konstinriktning och en social rörelse som uppstod i England som en motpol till industrialismen. Istället för det masstillverkade och maskintillverkade uppskattades hantverk och genuina material. I Sverige inspirerades många och hembygdsrörelser uppstod.
Lisa var var själv en duktig väverska med egentillverkade bidrag till ett flertal utställningar runt om i Sverige mellan åren 1910-1945. Hon var en av grundarna till Gästriklands hemslöjdsförening 1912 och en av initiativtagarna till Järbo Hembygdsförening och hembygdsgård 1929-1933. Hon åkte runt i Järbo och Ovansjö socken tillsammans med sin väninna Hedvig Ulfsparre och samlade in hemslöjd från gårdarna.
Datum:
18/05/2024 -
09/06/2024
Plats:
Huvudbyggnaden
Övriga utställare: