Två och ett piano

Två och ett piano

Från Lady Gaga till Taube

Camilla von Bothmer sång och Håkan Jonsson piano.
Vi väljer sånger där innehållet lyfts fram; det spelar ingen roll om det är Lady Gaga, Depeche Mode eller Taube. Ett ensamt piano och en melankolisk röst ger klang åt texter och melodier som du hört, men nu på ett nytt sätt.
Datum och tid:
2023-06-10 15:00
-16:00