Sara, Livet & Anna

Sara, Livet & Anna

Sara Fridholm sång och dragspel, Livet Nord sång och violinquinton, Anna Holm Ek sång och kontrabas

Sånger i ljus och mörker – poetiska texter, folkmusik, tango och klezmer
Datum och tid:
2024-08-10 15:00
-16:00